• 992 Trường Sa, Phường 12, quận 03, Tp. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 028. 66760580 - 0984373664
  • Email: casaukieuhung@gmail.com